Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Home
De Federatie
Residentiële sector
Niet-Residentiële sector
Event
Publicaties
Actualiteit
De nieuwe website charter der woningbouwers van de Faba
De nieuwe website huis houtskeletbouw van de Faba
Check-in at work - aanwezigheidsregistratie
De kilometerheffing
Lonen geldig
Fedbeton - Bart Tommelein is eregenodigde bij AV
Persconferentie : Komt Sinterklaas en Piet, vergeet uw daken niet!
BENOR-merk erkend door professionals
De Algemene Aannemers in de kijker bij radio Antipode
Voorzitter van de Faba geïnterviewd door Fedbeton
De UASW bezoekt Atelier Bascoup van Infrabel
Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid
Officieel lancering van de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers
Een rijbewijs B is voortaan voldoen om met een bouwmachine te rijden
Wat is nu eigenlijk een algemene aannemer ?
Vlieg naar Georgië met de Faba
Een algemene bouwonderneming, waarom?
Kent u de spoorwegwerkenwereld ?
Bijzondere Editoriaal - Coronavirus - Economische en juridische gevolgen - Overmacht
Coronacrisis: contact en vragen
Bijzondere Edito – Coronavirus – Nog een beetje geduld, gezond verstand en solidariteit…
Enquete - Betoncentrales - Bouwhandelaren
Matexi - Interview Gaëtan Hannecart
Verplaatsing naar notaris niet meer nodig voor ondertekening aktes!
Federale overheidsopdrachten en overmacht : onbegrijpelijk!
De zwembadbouwsector is in volle groie!
De Faba vraagt om verduidelijking van de versoepeling van de quarantainemaatregelen!
De beperkte opening van doe-het-zelfzaken is discriminerend en gevaarlijk!
De herzieningsclausule bij overheidsopdrachten moet tot het einde van het jaar opgeschort worden.
De woningbouwsector staat stil en vreest voor een ineenstorting bij het herstel
Houtbouw in het centrum van onze steden en dorpen
Fideris en Faba geven makkelijker borgstellingen vrij!
Het Walterre-systeem kan alleen in werking treden als het wordt aangepast!
De Faba interpelleert de verhuurbedrijven van bouwsystemen
De Uasw versterkt haar dialoog met Infrabel-Tuc Rail, MIVB en De Lijn
Walterre treedt in werking met overgangsmaatregelen
De coronacrisis zal een ravage aanrichten als er niet snel een herstelplan wordt goedgekeurd!
Een nieuw Bestuurscomité voor de Faba
De negatieve herzieningsformule brengt de aannemers op de knieën
11 bedrijven sluiten zich aan bij de Groepering van zwembadbouwers tijdens de Coronacrisis
De netwerkbeheerders zijn het centrale punt voor kopers van nieuwe woningen en bouwplaatsen
Ons waterdistributienetwerk heeft een investering nodig, niet onze zwembaden!
De Belgian Pool Day ziet er veelbelovend uit!
Digitale opleiding voor de zwembadbouwers
Enquête - Webinar Diefstal op werven
Interview Vivian Lausier - La Libre
Perbericht: Je zwembad goed onderhouden is essentieel!
De Federatie van Algemene Bouwaannemers, al 140 jaar tot uw dienst…
Goedkeuring voorstel van interpretatieve wet in de Commissie Economie van de Kamer
Foto's & Videos
Agenda
Extranet
Contact
 
Onze leden:
 
 
 
 
Opzoeken
een bouwaannemer
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goedkeuring voorstel van interpretatieve wet in de Commissie Economie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

“Het afgelopen jaar werd in de media verscheidene malen gerapporteerd dat het Belgisch grondwaterpeil historische dieptepunten heeft bereikt en dit omwille van de steeds langer aanhoudende periodes van droogte. Het wegtrekken van het grondwater uit de bodem kan verregaande gevolgen hebben voor huizen die gevestigd werden op klei - en veengronden, omdat die van nature vatbaarder zijn voor ‘inkrimping’ dan andere grondsoorten. Een inkrimping ingevolge aanhoudende droogte kan leiden tot scheuren in muren of andere stabiliteitsgerelateerde problemen, waarvan de schade kan oplopen tot tienduizenden euro's en zelfs meer. De verwachting is dat dit soort droogte, en de daarmee gepaard gaande schade aan woningen, in de toekomst alsmaar vaker zal voorkomen.

Ondanks het feit dat de consument via zijn brandverzekering verzekerd is tegen grondverzakking, argumenteerden vele verzekeraars dat het ‘inkrimpen’ van grond ingevolge droogte niet hetzelfde is als een grondverzakking en dit ondanks het feit dat beide fenomenen hetzelfde resultaat teweegbrengen. Bijgevolg dienden vele personen de schade zelf te betalen, met alle nefaste gevolgen van dien.

Om het hoofd te bieden aan dit probleem werd in de Commissie Economie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers recent een voorstel van interpretatieve wet goedgekeurd dat ervoor zal zorgen dat de consument, die het slachtoffer wordt van een dergelijk schadegeval, voortaan wél via zijn brandverzekering zal vergoed worden door zijn verzekeraar. Aangezien het gaat over een interpretatieve wet (met een retroactieve werking) zullen ook mensen wiens verzoek in het verleden door hun verzekeraar werd afgewezen opnieuw de mogelijkheid hebben om hun geld alsnog te recupereren.

De Federatie van Algemene Bouwaannemers is dan ook bijzonder verheugd over de totstandkoming van dit wetgevend initiatief, dat hopelijk spoedig zal worden goedgekeurd in de Plenaire zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.”

 

 

Print
 
      Disclaimer