Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Home
De Federatie
Residentiële sector
Niet-Residentiële sector
Event
Publicaties
Actualiteit
De nieuwe website charter der woningbouwers van de Faba
De nieuwe website huis houtskeletbouw van de Faba
Check-in at work - aanwezigheidsregistratie
De kilometerheffing
Lonen geldig
Fedbeton - Bart Tommelein is eregenodigde bij AV
Persconferentie : Komt Sinterklaas en Piet, vergeet uw daken niet!
BENOR-merk erkend door professionals
De Algemene Aannemers in de kijker bij radio Antipode
Voorzitter van de Faba geïnterviewd door Fedbeton
De UASW bezoekt Atelier Bascoup van Infrabel
Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid
Officieel lancering van de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers
Een rijbewijs B is voortaan voldoen om met een bouwmachine te rijden
Wat is nu eigenlijk een algemene aannemer ?
Vlieg naar Georgië met de Faba
Een algemene bouwonderneming, waarom?
Kent u de spoorwegwerkenwereld ?
Bijzondere Editoriaal - Coronavirus - Economische en juridische gevolgen - Overmacht
Coronacrisis: contact en vragen
Bijzondere Edito – Coronavirus – Nog een beetje geduld, gezond verstand en solidariteit…
Enquete - Betoncentrales - Bouwhandelaren
Matexi - Interview Gaëtan Hannecart
Verplaatsing naar notaris niet meer nodig voor ondertekening aktes!
Federale overheidsopdrachten en overmacht : onbegrijpelijk!
De zwembadbouwsector is in volle groie!
De Faba vraagt om verduidelijking van de versoepeling van de quarantainemaatregelen!
De beperkte opening van doe-het-zelfzaken is discriminerend en gevaarlijk!
De herzieningsclausule bij overheidsopdrachten moet tot het einde van het jaar opgeschort worden.
De woningbouwsector staat stil en vreest voor een ineenstorting bij het herstel
Houtbouw in het centrum van onze steden en dorpen
Fideris en Faba geven makkelijker borgstellingen vrij!
Het Walterre-systeem kan alleen in werking treden als het wordt aangepast!
De Faba interpelleert de verhuurbedrijven van bouwsystemen
De Uasw versterkt haar dialoog met Infrabel-Tuc Rail, MIVB en De Lijn
Walterre treedt in werking met overgangsmaatregelen
De coronacrisis zal een ravage aanrichten als er niet snel een herstelplan wordt goedgekeurd!
Een nieuw Bestuurscomité voor de Faba
De negatieve herzieningsformule brengt de aannemers op de knieën
11 bedrijven sluiten zich aan bij de Groepering van zwembadbouwers tijdens de Coronacrisis
De netwerkbeheerders zijn het centrale punt voor kopers van nieuwe woningen en bouwplaatsen
Ons waterdistributienetwerk heeft een investering nodig, niet onze zwembaden!
De Belgian Pool Day ziet er veelbelovend uit!
Digitale opleiding voor de zwembadbouwers
Enquête - Webinar Diefstal op werven
Interview Vivian Lausier - La Libre
Perbericht: Je zwembad goed onderhouden is essentieel!
De Federatie van Algemene Bouwaannemers, al 140 jaar tot uw dienst…
Goedkeuring voorstel van interpretatieve wet in de Commissie Economie van de Kamer
Foto's
Agenda
Extranet
Contact
 
Onze leden:
 
 
 
 
Opzoeken
een bouwaannemer
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De coronacrisis zal een ravage aanrichten als er niet snel een herstelplan wordt goedgekeurd!

Geacht lid,

We zijn allemaal bezig ons een weg te banen uit de crisis van de afgelopen weken. Ook al zijn veel werven opnieuw opgestart, de omvang van de problemen die voor ons liggen is verre van volledig te overzien: opschorting van de meerderheid van de werven wegens overmacht sinds midden maart, aanvullende gezondheidsmaatregelen op de werven, herprogrammering en hercoördinatie van lopende of op korte termijn geplande werven, verminderde rentabiliteit in de komende weken, ... En ondertussen ligt het merendeel van de verkopen of de overheidsopdrachten stil of worden ze op zijn minst uitgesteld.


Onze regering heeft een eerste reeks maatregelen genomen om de gevolgen van de crisis te versoepelen en de Faba kan dat alleen maar toejuichen ... Maar het was om de verwoestende gevolgen van de stilstand van de machine te verzachten. Het is een hartshock van economisch herstel dat we nu hard nodig hebben. Het economische hart van het land moet weer op gang komen, en wel snel. Vertrouwen komt enkel terug als er een duidelijke politieke visie is. Morgen zullen onze medeburgers weer de smaak te pakken krijgen om te vieren, samen te leven en te werken. Laten we van deze gelegenheid gebruik maken: laten we hun smaak voor langetermijninvesteringen voor hun pensioen en hun kinderen stimuleren, alsook hun bereidheid om het beste van zichzelf te geven om de gevolgen van de crisis in te halen. Het ergste wat ons kan overkomen is dat we verdwalen in lange maanden van onzekerheid op regeringsvlak.


Inderdaad, hoe later deze nieuwe impuls komt, hoe minder effectief de maatregelen zullen zijn, hoe duurder ze zullen uitvallen... met het reële risico om jarenlang vast te lopen in een algemene inzinking. De Belgen hebben lange weken opgesloten gezeten. Hun verlangen naar zuinigheid is weer toegenomen en ze weten dat ze niet op vakantie zullen kunnen gaan. Met de aantrekkelijke fiscale maatregelen, die voor de woningbouw aankomen als een vuistslag, en met een snelle herlancering van de overheidsopdrachten en administratieve vereenvoudigingsmaatregelen kunnen we allemaal met een grote zucht van opluchting door de crisis heenkomen, er terug bovenop komen in 2021 en de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.


Met collegiale groeten,


Frank Goes
Voorzitter

4 mei 2020

 

Print
 
      Disclaimer