Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Home
De Federatie
Residentiële sector
Niet-Residentiële sector
Event
Publicaties
Actualiteit
De nieuwe website charter der woningbouwers van de Faba
De nieuwe website huis houtskeletbouw van de Faba
Check-in at work - aanwezigheidsregistratie
De kilometerheffing
Lonen geldig
Fedbeton - Bart Tommelein is eregenodigde bij AV
Persconferentie : Komt Sinterklaas en Piet, vergeet uw daken niet!
BENOR-merk erkend door professionals
De Algemene Aannemers in de kijker bij radio Antipode
Voorzitter van de Faba geïnterviewd door Fedbeton
De UASW bezoekt Atelier Bascoup van Infrabel
Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid
Officieel lancering van de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers
Een rijbewijs B is voortaan voldoen om met een bouwmachine te rijden
Wat is nu eigenlijk een algemene aannemer ?
Vlieg naar Georgië met de Faba
Een algemene bouwonderneming, waarom?
Kent u de spoorwegwerkenwereld ?
Bijzondere Editoriaal - Coronavirus - Economische en juridische gevolgen - Overmacht
Coronacrisis: contact en vragen
Bijzondere Edito – Coronavirus – Nog een beetje geduld, gezond verstand en solidariteit…
Enquete - Betoncentrales - Bouwhandelaren
Matexi - Interview Gaëtan Hannecart
Verplaatsing naar notaris niet meer nodig voor ondertekening aktes!
Federale overheidsopdrachten en overmacht : onbegrijpelijk!
De zwembadbouwsector is in volle groie!
De Faba vraagt om verduidelijking van de versoepeling van de quarantainemaatregelen!
De beperkte opening van doe-het-zelfzaken is discriminerend en gevaarlijk!
De herzieningsclausule bij overheidsopdrachten moet tot het einde van het jaar opgeschort worden.
De woningbouwsector staat stil en vreest voor een ineenstorting bij het herstel
Houtbouw in het centrum van onze steden en dorpen
Fideris en Faba geven makkelijker borgstellingen vrij!
Het Walterre-systeem kan alleen in werking treden als het wordt aangepast!
De Faba interpelleert de verhuurbedrijven van bouwsystemen
De Uasw versterkt haar dialoog met Infrabel-Tuc Rail, MIVB en De Lijn
Walterre treedt in werking met overgangsmaatregelen
De coronacrisis zal een ravage aanrichten als er niet snel een herstelplan wordt goedgekeurd!
Een nieuw Bestuurscomité voor de Faba
De negatieve herzieningsformule brengt de aannemers op de knieën
11 bedrijven sluiten zich aan bij de Groepering van zwembadbouwers tijdens de Coronacrisis
De netwerkbeheerders zijn het centrale punt voor kopers van nieuwe woningen en bouwplaatsen
Ons waterdistributienetwerk heeft een investering nodig, niet onze zwembaden!
De Belgian Pool Day ziet er veelbelovend uit!
Digitale opleiding voor de zwembadbouwers
Enquête - Webinar Diefstal op werven
Interview Vivian Lausier - La Libre
Perbericht: Je zwembad goed onderhouden is essentieel!
De Federatie van Algemene Bouwaannemers, al 140 jaar tot uw dienst…
Goedkeuring voorstel van interpretatieve wet in de Commissie Economie van de Kamer
Foto's
Agenda
Extranet
Contact
 
Onze leden:
 
 
 
 
Opzoeken
een bouwaannemer
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Federale overheidsopdrachten en overmacht : onbegrijpelijk!

De recente mededeling van de Kanselarij over de maatregelen op het vlak van de federale overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten lijkt een gemiste kans om rekening te houden met de crisis ...

 

Als de eerste minister, Sophie Wilmès, David Clarinval en Nathalie Muylle, respectievelijk Ministers van Begroting en van Economische Zaken, lijken aan te kondigen dat vertragingsboetes en straffen en andere sancties bij overheidsopdrachten zullen worden kwijtgescholden; is het om direct aan te geven dat “Het is dus niet zo dat de opdrachtnemer ervan uit kan gaan dat gezien de crisis de aanbestedende overheid elke bij de opdracht opgelopen vertraging automatisch zal moeten aanvaarden en elke vertragingsboete zal moeten laten vallen. De opdrachtnemer zal de aanbestedende overheid nog steeds moeten aantonen dat de vertraging bij de opdracht te wijten is (of zal zijn) aan de crisis Covid-19, door de concrete impact ervan op de uitvoering van de opdracht mee te delen.” De tekst gaat zelf verder en voorziet : “Het is inderdaad niet ondenkbaar dat wegens de crisis Covid-19, de opdrachtnemer ook een herziening van de opdracht zal vragen in de zin van bijvoorbeeld een verlenging van de uitvoeringstermijn of een vermindering van de in de opdrachtdocumenten voorziene vertragingsboetes.”

 

Deze (ietwat surrealistische) woorden wekken bijna de indruk dat de Kanselarij geen rekening houdt met de instructies van de FOD Binnenlandse zaken, die in het kader van de strijd tegen het Coronavirus bepalen dat "De niet-essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om de (sociale distancing) maatregelen te respecteren moeten sluiten". Veel bouwbedrijven werden, worden en zullen de komende weken nog met deze beperkingen worden geconfronteerd... Een tijdelijke algemene sectorale overmacht verklaring zou het grote voordeel hebben dat lange en vruchteloze discussies met de opdrachtgevers, inbegrepen voor de private opdrachten, zouden kunnen omzeild worden.

 

De mededeling van de Kanselarij geeft hooguit een algemene versnelling van de betalingstermijn voor lopende opdrachten toe ... Maar de Faba-leden hebben tot nu toe opgemerkt dat zij in de richting gaan van een globale vertraging, of zelfs een blokkering van de betalingen, aangezien niemand de vorderingsstaten of de betalingen zelf valideert ...

 

Print
 
      Disclaimer