Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Home
De Federatie
Residentiële sector
Niet-Residentiële sector
Event
Publicaties
Actualiteit
De nieuwe website charter der woningbouwers van de Faba
De nieuwe website huis houtskeletbouw van de Faba
Check-in at work - aanwezigheidsregistratie
De kilometerheffing
Lonen geldig
Fedbeton - Bart Tommelein is eregenodigde bij AV
Persconferentie : Komt Sinterklaas en Piet, vergeet uw daken niet!
BENOR-merk erkend door professionals
De Algemene Aannemers in de kijker bij radio Antipode
Voorzitter van de Faba geïnterviewd door Fedbeton
De UASW bezoekt Atelier Bascoup van Infrabel
Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid
Officieel lancering van de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers
Een rijbewijs B is voortaan voldoen om met een bouwmachine te rijden
Wat is nu eigenlijk een algemene aannemer ?
Vlieg naar Georgië met de Faba
Een algemene bouwonderneming, waarom?
Kent u de spoorwegwerkenwereld ?
Bijzondere Editoriaal - Coronavirus - Economische en juridische gevolgen - Overmacht
Coronacrisis: contact en vragen
Bijzondere Edito – Coronavirus – Nog een beetje geduld, gezond verstand en solidariteit…
Enquete - Betoncentrales - Bouwhandelaren
Matexi - Interview Gaëtan Hannecart
Verplaatsing naar notaris niet meer nodig voor ondertekening aktes!
Federale overheidsopdrachten en overmacht : onbegrijpelijk!
De zwembadbouwsector is in volle groie!
De Faba vraagt om verduidelijking van de versoepeling van de quarantainemaatregelen!
De beperkte opening van doe-het-zelfzaken is discriminerend en gevaarlijk!
De herzieningsclausule bij overheidsopdrachten moet tot het einde van het jaar opgeschort worden.
De woningbouwsector staat stil en vreest voor een ineenstorting bij het herstel
Houtbouw in het centrum van onze steden en dorpen
Fideris en Faba geven makkelijker borgstellingen vrij!
Het Walterre-systeem kan alleen in werking treden als het wordt aangepast!
De Faba interpelleert de verhuurbedrijven van bouwsystemen
De Uasw versterkt haar dialoog met Infrabel-Tuc Rail, MIVB en De Lijn
Walterre treedt in werking met overgangsmaatregelen
De coronacrisis zal een ravage aanrichten als er niet snel een herstelplan wordt goedgekeurd!
Een nieuw Bestuurscomité voor de Faba
De negatieve herzieningsformule brengt de aannemers op de knieën
11 bedrijven sluiten zich aan bij de Groepering van zwembadbouwers tijdens de Coronacrisis
De netwerkbeheerders zijn het centrale punt voor kopers van nieuwe woningen en bouwplaatsen
Ons waterdistributienetwerk heeft een investering nodig, niet onze zwembaden!
De Belgian Pool Day ziet er veelbelovend uit!
Digitale opleiding voor de zwembadbouwers
Enquête - Webinar Diefstal op werven
Interview Vivian Lausier - La Libre
Perbericht: Je zwembad goed onderhouden is essentieel!
De Federatie van Algemene Bouwaannemers, al 140 jaar tot uw dienst…
Goedkeuring voorstel van interpretatieve wet in de Commissie Economie van de Kamer
Foto's
Agenda
Extranet
Contact
 
Onze leden:
 
 
 
 
Opzoeken
een bouwaannemer
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kimometerheffing

Voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton:
wees voorbereid op de kilometerheffing in België
 
Op 1 april 2016 treedt in België  de  kilometerheffing    voor vrachtwagens   in  voege. Alle vrachtwagens  van meer dan 3,5 ton MTM, inclusief de buitenlanders, die op de wegen in België rijden zullen dan constant een ingeschakelde  On Board Unit (OBU) aan boord moeten hebben. Viapass controleert  en coördineert op praktische wijze de uitvoering van alle beslissingen die de regionale regerin-
gen op dit vlak genomen hebben.

Het wordt een hele aanpassing voor de eigenaars van vrachtwagens. Zij zullen ervoor moeten  zorgen dat hun vracht- wagen in orde is met de nieuwe regle- mentering vanaf 1 april 2016.

Wat houdt die in?
Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton MTM   vallen onder de  kilometer- heffing en  dienen een  On  Board
 
Unit  aan boord te hebben. Dit  klei- ne toestel dat verkrijgbaar  is bij de dienstverleners (momenteel alleen www.satellic.be, later meerdere) regis- treert het aantal verreden  kilometers op betalende  tolwegen en nulwegen. In functie van de MTM van de totale vrachtwagencombinatie,     inclusief sleep (of hij nu beladen  is of niet, met een aanhangwagen rijdt of  niet),  de Euro­uitstootnorm  en de weg waarop gereden  wordt, berekent de OBU de tol- heffing en stuurt hij dit aan te rekenen bedrag door naar het facturatiecentrum van de dienstverlener, die dan op regel- matige  wijze een gedetailleerde factuur stuurt. De kilometerheffing is namelijk afhankelijk van het type weg waarop u rijdt, de MTM  van uw vrachtwagen, en zijn euro­uitstootnorm. MTM en Euronorm zijn te vinden op de inschrij- vingspapieren  van het voertuig.  Het tolwegennet, de toltarieven en al het nieuws over de kilometerheffing vindt u op de website van www.viapass.be. De manier om een OBU te bekomen en hem aan te koppelen aan een bepaalde vrachtwagen vindt u op de website van de dienstverlener.


De kilometerheffing betekent een hele verandering voor
de logistieke sector.


Hebt u een bestelwagen van minder dan of gelijk aan 3,5 ton dan valt u niet onder de kilometerheffing,  of u er nu een aan- hangwagen aan vasthangt of niet.
De kilometerheffing betekent een hele verandering  voor de logistieke  sector. Allereerst zullen  de vrachtwageneige- naars moeten zien in orde te zijn met de nieuwe reglementering. 

Op 1 april valt ook het Eurovignet weg; Belgische Eurovignetten die over de datum van 1 april heen lopen zullen volgens teveel betaalde pro rata terug betaald worden. Voor Nederland en Luxemburg zal het Eurovignet weliswaar verplicht blijven. Alle informatie  ter zake kan verkregen worden bij de belastingdienst van uw gewest.

Er zijn slechts  een paar categorieën uit- gezonderd voor de kilometerheffing: het leger, brandweer,  burgerbescherming, ambulances  en tractors  voor  specifie- ke landbouw, tuinbouw, bosbouw en visteelt. Mochten er  andere uitzon- deringen bijkomen  vindt u deze op www.viapass.be. Het is overigens altijd nuttig om regelmatig naar de website van Viapass te surfen om de meest re- cente ontwikkelingen inzake de kilome- terheffing te volgen.
www.viapass.be

 

FeMa - Beroepsvereniging van de Bouwhandelaar
't Hoogtepunt II
Brusselsesteenweg 524 - B. 6
1731 Zellik
Tel. 02/466.24.83
Fax 02/463.26.46
Email: fema@fema.be

Print
 
      Disclaimer